کامندهای کاربردی سی‌پنل

این برگه حاوی مقادیر زیادی دستور و  دستورات کاربردی سی‌پنل است و به مرور زمان تکمیل می‌شود.

اسکریپت تغییر تمپلیت اکانت‌ها (در اینجا تمپلیت یوزر farshid به paper_lantern از نوع basic تغییر داده می‌شه):

/usr/local/cpanel/scripts/modify_accounts --theme=paper_lantern --user=farshid --style=basic

حذف همه ایمیل‌های queue سی‌پنل:

exim -bp | grep \< | awk '{print $3}' | xargs exim -Mrm

حذف همه ایمیل‌های queue سی‌پنل شامل عبارت farshid:

grep -l farshid /var/spool/exim/input/*/* | xargs rm

تغییر IP یک اکانت در سی‌پنل از طریق شل (با اجرای دستور زیر IP یوزر farshid از مقدار فعلی به 1.2.3.4 تغییر می‌کنه):

/usr/local/cpanel/bin/setsiteip -u farshid 1.2.3.4