خطای ntfsresize: command not found

احتمالا اگر روی CentOS 8 ویرچوالایزر برای ساخت KVM نصب کرده باشید، هنگام نصب ایمیج سرورهای ویندوزی ممکنه با خطا مواجه بشید. لاگ خطاها رو که بررسی کردم عموما به شکل زیره:

[Command] ntfsresize -P --force /dev/mapper/vg0-xxxxxxx--yyyyyyyyyyyyyyyy--zzzzzzzzzzzzzzzzzz 2>&1	[Retval] 127
[Output]: Hide
Array
(
    [0] => sh: ntfsresize: command not found
)

[Command] ntfsfix -b /dev/mapper/vg0-xxxxxxx--yyyyyyyyyyyyyyyy--zzzzzzzzzzzzzzzzzz 2>&1	[Retval] 127
[Output]: Hide
Array
(
    [0] => sh: ntfsfix: command not found
)

برای رفع این اشکال کافی پکیج‌های زیر رو نصب کنید و مجددا VPS رو ریبیلد کنید:

yum install epel-release
yum install ntfsprogs

و تمام!