خطای Your PHP installation does not support PostgreSQL. You need to recompile PHP using the — with-pgsql configure option

اگر پس از نصب phppgadmin روی اوبونتو که دسترسی به اینترفیس از آدرس localhost/phppgadmin فراهم می‌شه با خطای زیر مواجه شدید:

Your PHP installation does not support PostgreSQL. You need to recompile PHP using the — with-pgsql configure option

اول پکیج pgsql رو روی php با دستور زیر نصب کنید:

sudo apt-get install php7.1-pgsql

طبیعتا اگر نسخه php شما به جای 7.1 نسخه دیگری باشه باید جایگزین کنید تو دستور بالا.

بعد از نصب پکیج، فایل php.ini رو با دستور php –ini روی شل لینوکس پیدا و ویرایش کنید و مقادیر زیر رو با حذف سمی کالن (;) از ابتدای فایل از کامنت خارج کنید.

extension=php_pdo_pgsql.dll
extension=php_pgsql.dll

و در نهایت یکبار سرویس‌های آپاچی و pgsql رو ریستارت کنید.

sudo service apache2 restart
sudo service postgresql restart

ایام بکام، دیوید بکام …